TDB102 Türk Dili II dersinin temel amacı, Yüksek öğrenim gören her gence Türk dilinin yapısını, işleyiş düzenini, zenginliğini ve diğer özelliklerini kavratarak onlarda anadil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır. Ayrıca Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme yeteneği kazandırabilmek ve öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak da aslî hedeflerdendir.