Available courses


Bu dersin amacı üniversite gençliğine Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda kurulduğunu anlatmak, Atatürkçü düşünceyi ve onun dayandığı felsefeyi, ilkeleri ve bunun yanında çağdaş değerleri benimsetmektir. Bu ders kapsamında, Türk İnkılabının özelliklerinin ortaya konması ve söz konusu sürecin Cumhuriyetin Temel İlkeleri ile ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır.Türk Dili dersi, öğrencilere Türkçeyle ilgili genel bilgilerin yanı sıra Türkçenin tarihî gelişimi, kültürel zemini, sosyal açıdan önemi, dünya dilleri arasındaki yeri, yazı türleri ve yazım kuralları gibi konularda çeşitli bilgiler aktarmayı ve öğrencileri bu konularda yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Türk Dili I dersinin temel amacı, Yüksek öğrenim gören her gence Türk dilinin yapısını, işleyiş düzenini, zenginliğini ve diğer özelliklerini kavratarak onlarda anadil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır. Ayrıca Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilme yeteneği kazandırabilmek ve öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak da aslî hedeflerdendir.